luni, 13 iunie 2016

Schitul Closca la praznuirea Sfantului Luca al Crimeei /2016(prima parte)

Nu-mi amintesc decat ca era la inceputurile prezentei mele la catedrala si parintele ne vorbea despre sfantul Luca al Crimeei. Apoi o prietena, Adriana, mi-a poverstit ca Bogdan, un tanar bolnav de cancer a daruit sute  de exemplare ale cartii ''Am iubit patimirea", carte autobiografica a sfantului Luca...Am citit-o si am prins drag de sfant.Apoi Laura mi-a pictat icoana sfantului,apoi,apoi... l-am strigat de multe ori pe sfantul Luca in ajutor. Il am la locul meu de rugaciune si ii datorez enorm. Asa ca nu puteam fi in alt loc la praznuirea lui , decat la Closca .Pe-aici, în sus, e schitul la capăt de colnic.
L-a zugrăvit pe vremuri Ilarion cel drept

Cu sfinţi între ştergare de galben borangic
Şi sfinte-mpodobite cu icusari pe piept.
Auzi, un clopot mişcă văzduhul peste munţi
Şi se bolteşte-n sunet cât cerul de mărgean
De dincolo de lume te-ndeamnă să renunţi
O taină fără de moarte la veacul pământean.
Vom asculta din strană vecernia-n sobor
Când intră-n schit odată cu pasul serii lent
În murmure ca zvonul albinelor în zbor
Năluci călătorite din Vechiul Testament.
Cu aur pe odăjdii, înbălsămaţii tei
Vor îngâna soborul prin geamurile mici.
Eu recita-voi psalmul sublim 103,
Iar tu Lumina lină m-aş bucura să zici.
Când, la sfârşitul slujbei, vom săruta sfios
Argintul sfintei scoarţe de Evangheliar,
Ne va părea o clipă că ne-a zărit Hristos,
Mişcând încet perdeaua intrării în altar. (Nichifor Crainic)

Praznuirea a inceput vineri seara, 10 iunie 

Vohodul sau ieşirea cu cădelniţa, ne spune că Hristos S-a întrupat, a coborât pe pământ şi S-a ridicat din nou la Tatăl


Seara și dimineața și la amiază Te lăudăm, Te binecuvântăm, îți mulțumim și ne rugăm Ție, Stăpâne al tuturor, iubitorule de oameni, Doamne, îndreptează rugăciunea noastră ca tămâia înaintea Ta și nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau cugete viclene, ci ne izbăvește de toți cei ce vânează sufletele noastre. Că spre Tine sunt, Doamne, Doamne, ochii noștri, și întru Tine am nădăjduit; să nu ne rușinezi pe noi, Dumnezeul nostru.

Înca ne rugăm pentru tot sufletul creștinesc cel necăjit și întristat, care are trebuința de mila și ajutorul lui Dumnezeu; pentru apărarea țarii acesteia și a celor ce viețuiesc într-însa, și pentru pacea și bună așezarea întregii lumi; pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici; pentru mântuirea și ajutorul celor ce cu osârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc, părinți și frați ai noștri; pentru cei trimiși și pentru cei ce sunt în călătorie; pentru tămăduirea celor ce zac în boli; pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenire a tuturor celor ce mai înainte s-au mutat întru buna credință, părinți și frați ai noștri dreptmăritori, care odihnesc aici și pretutindeni; pentru izbăvirea celor robiți; pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în sfânt locașul acesta, să zicem.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai bincuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele cinci mii de bărbați, Însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și untdelemnul și le înmulțește pe ele în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea Ta; și pe credincioșii, robii Tăi, care vor gusta dintr-însele, îi sfințește; că Tu ești Cel ce bincuvintezi și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și bunului și de viața făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Fie Numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. 

Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnului nu se vor lipsi de tot binele.
Si apoi a fost slujba de maslu

Parintele a predicat despre sfantul Luca al Crimeei.Cum altfel?
Apoi am mers la trapeza si ne-am inchinat sfintilor din icoane...Spre miezul noptii am plecat la culcare. Luna era mare si inconjurata de halou de dimensiuni foarte mari.Impreasionant!
si am plecat pe langa zidul schitului spre locul in care imi plec capul la Closca...

La ora 3 si 50 de minute eram deja langa biserica asteptand sa se deschida usa. Credeam ca nu a venit nimeni dar prin usa se auzea glasul unui parinte psalmodiind. Si inauntru... sfantul Luca asteptandu-ne...
miezonoptica, utrenie, acatistul sfantului Luca, ceasurile...

soarele rasarise  peste gardurile acestea...

si incalzea gura leului ...pe acoperisul bisericii deja ciripeau pasarele

atat de simplu, atat de sarac, dar atat de frumos, de adevarat!

si a fost sfanta liturghie la ora 7.30...

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: cuvintele pe care vi le grăiesc Eu, nu le spun de la Mine, ci Tatăl, Care sălăşluieşte în Mine, El însuşi face aceste lucruri. Credeţi Mie, pentru că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine; iar de nu, credeţi Mie pentru lucrurile acestea. Adevărat, adevărat vă spun vouă că cel ce crede în Mine va face şi el lucrurile pe care le fac Eu; şi mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl. Şi orice veţi cere în numele Meu, aceea voi face, pentru ca Tatăl să se preamărească în Fiul. Orice veţi cere ceva în numele Meu, Eu voi face. Dacă Mă iubiţi pe Mine, păziţi poruncile Mele; iar Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă, ca să fie pururea cu voi: Duhul Adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; dar voi îl cunoaşteţi căci rămâne la voi şi va fi în voi. Nu vă voi lăsa singuri pe lume, ci voi veni la voi. Încă puţin timp şi lumea nu Mă va mai vedea; voi însă Mă veţi vedea, pentru că Eu sunt viu şi voi veţi fi vii. În ziua aceea veţi înţelege că Eu sunt în Tatăl Meu, şi voi în Mine, şi Eu în voi. Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cine Mă iubeşte pe Mine, iubit va fi de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu, şi Mă voi arăta lui.(Ev.Ioan 14 10-21)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu