luni, 20 iulie 2015

In asteptarea Sfantului Ilie la Schitul Closca- 19/20 iulie 2015

Duminica ,19 iulie 2015 spre Closca...campuri cu floarea soarelui cautand lumina
 Hanul Morilor
 si aleea cu flori a Salomeei

 Utrenia"trambita a ingerilor". In actele celui de-al Saptelea Sinod Ecumenic de la Niceea, in anul 787, se mentioneaza obiceiul de chemare la Biserica prin lovire cu ciocanul intr-o scandura numita "Sfintele Lemne Sunatoare".
http://www.crestinortodox.ro/religie/toaca-cantec-lemnului-96044.html

Parintele Constantin Galeriu, spune: "Toaca se dezavaluie ca o chemare vie la rugaciune, dar si ca un cantec de durere si de bucurie, vestind odata cu baterea cuielor crucii, imnul pascal de Inviere." Sfanta liturghie  de duminica incepe dupa ce se bate toaca, se trage clopotul vestind peste sat ca suntem pregatiti sa-L primim pe Hristos, iar localnicii sunt asteptati la rugaciune cu noi.
Ap. Romani 15, 1-7


Datori suntem noi, cei tari, să purtăm slăbiciunile celor neputincioşi şi să nu căutăm plăcerea noastră, ci fiecare dintre noi să caute să placă aproapelui său, la ce este bine, spre zidire. Că şi Hristos n-a căutat la plăcerea Sa, ci, precum este scris: «Ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut asupra Mea». Căci toate câte s-au scris mai înainte s-au scris spre învăţătura noastră, ca prin răbdarea şi mângâierea, care vin din Scripturi, să avem nădejde. Iar Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă dea vouă a gândi la fel unii pentru alţii, după Iisus Hristos. Pentru ca toţi laolaltă şi cu o singură gură să slăviţi pe Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Drept aceea, primiţi-vă unii pe alţii, precum şi Hristos v-a primit pe voi, spre slava lui Dumnezeu.

Ev. Matei 9, 27-35
În vremea aceea, pe când trecea Iisus, s-au luat după Dânsul doi orbi; aceştia strigau şi ziceau: miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David! Iar după ce a intrat El în casă, au venit la Dânsul orbii şi i-a întrebat Iisus: credeţi că pot să fac Eu aceasta? Răspuns-au Lui: da, Doamne! Atunci s-a atins de ochii lor, zicând: după credinţa voastră, fie vouă! Şi s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: vedeţi, nimeni să nu ştie. Însă ei, după ce au ieşit, au răspândit numele Lui în tot pământul acela. După plecarea lor, iată au adus la Dânsul pe un om mut, având diavol. Şi fiind scos afară diavolul, a grăit mutul; iar mulţimile se minunau, zicând: niciodată nu s-a văzut aşa ceva în Israel. Dar fariseii ziceau: cu domnul diavolilor scoate pe diavoli. Şi Iisus străbătea prin toate oraşele şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăţiei şi vindecând orice fel de boală şi orice fel de neputinţă în popor.

 Predica Sus sa avem inimile!
Avem catre Domnul!

 Sa multumim Domnului!

 prinoasele...
 mir...

 isop

 aghiasma


 Vecernie...Icoana mare a sfantului Proroc Ilie era impodobita si pusa pe analog.Am participat la schitul Closca la vecernie cu litie 


Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşa de îngrădire, împrejurul buzelor mele.

Să nu abaţi inima mea spre cuvinte de vicleşug, ca să-mi dezvinovăţesc păcatele mele.

Cu oamenii cei ce fac fărădelege şi nu mă voi însoţi cu aleşii lor.

Certa-mă-va dreptul cu milă şi mă va mustra, iar untul de lemn al păcătoşilor să nu ungă capul meu.

Că încă şi rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor; prăbuşească-se de pe stâncă judecătorii lor.

Auzi-se-vor graiurile mele că s-au îndulcit. Ca o brazda de pământ s-au rupt pe pământ, risipitu-s-au oasele lor lângă iad.

Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu.

Păzeşte-mă de cursa care mi-au pus mie şi de smintelile celor ce fac fărădelege.
Cădea-vor în mreaja lor păcătosii, ferit sunt eu până ce voi trece.
PSALMUL 1 :
Un psalm al lui David, nescris deasupra la evrei

1. Fericit barbatul, care n-a umblat in sfatul necredinciosilor si in calea pacatosilor nu a stat si pe scaunul hulitorilor n-a sezut;
2. Ci in legea Domnului e voia lui si la legea Lui va cugeta ziua si noaptea.
3. Si va fi ca un pom rasadit langa izvoarele apelor, care rodul sau va da la vremea sa si frunza lui nu va cadea si toate cate va face vor spori.
4. Nu sunt asa necredinciosii, nu sunt asa ! Ci ca praful, ce-l spulbera vantul de pe fata pamantului.
5. De aceea nu se vor ridica necredinciosii la judecata, nici pacatosii in sfatul dreptilor.
6. Ca stie Domnul calea dreptilor, iar calea necredinciosilor va pieri.Lumină lină a sfintei slave a Tatălui ceresc Celui fără de moarte, Celui Sfânt şi Fericit, Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu; vrednic eşti în toata vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel de dai viaţă, pentru aceasta lumea Te slăveşte.


Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă şi cu îndurări, înalţă fruntea creştinilor ortodocşi şi trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereştilor netrupeşti Puteri; cu rugăciunile cinstitului, măritului proroc, înaintemergă- torului şi botezătorului Ioan; cu ale sfinţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor apostoli Petru şi Pavel, Andrei, Iacov şi Ioan Teologul, şi ale tuturor sfinţilor apostoli; ale sfintei şi întocmai cu apostolii Maria Magdalena şi a tuturor sfintelor femei mironosiţe; cu ale sfinţilor sfinţiţi mucenici: Ignatie, Irineu, Ciprian şi Haralambie; a celor între sfinţi părinţilor noştri şi mari dascăli ai lumii şi ierarhi: Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur; cu ale sfinţilor Atanasie, Chiril şi Ioan cel Milostiv, patriarhii Alexandriei; cu ale celor între sfinţi părinţilor noştri: Nicolae al MiraLikiei, Spiridon al Trimitundei şi Nectarie de Éghina – făcătorii de minuni; Fotie şi Nifon ai Constantinopolului, Grigorie Palamá, Marcu al Efésului, Varlaam şi Dosoftei ai Moldovei, Caliníc de la Cernica, Antim Ivireanul şi Grigorie Dascălul, mitropoliţi ai Ţării Româneşti şi ale tuturor sfinţilor ierarhi; cu ale sfântului întâiului mucenic şi diacon Ştefan şi ale sfinţilor, mari mucenici: Gheorghe purtătorul-de-biruinţă, Dimitrie izvorâtorul-de-mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Mina şi Ioan cel Nou, ale doctori fără de arginţi şi cu ale tuturor sfinţilor bunilor biruitori mucenici; cu ale sfintelor Muceniţe Tecla, Anastasia, Varvara, Ecaterina, Tatiana, Marina, Filofteia şi a tuturor sfintelor muceniţe; cu ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor părinţilor noştri: Antonie cel Mare, Pahomie, Macarie, Teodosie, Eftimie, Ioan Casian şi Sava cel Sfinţit – începătorii vieţii de obşte, cu ale preacuvioşilor Efrem şi Isaac din Siria, Maxim Mărturisitorul, Ioan Damaschin, Teodor Studitul şi Simeon Noul Teolog; Antonie şi 2 Teodosie de la Kiev, Serghie de la Radonej, Serafim de la Sarov, Nicodim de la Tismana, Paisie de la Neamţ şi Ioan Hozevitul; cu ale cuvioşilor părinţi atoniţi: Atanasie, Nicódim şi Siluan; cu ale sfintelor Maria Egipteanca, Parascheva, Teodora de la Sihla şi a tuturor sfintelor cuvioaselor maici; cu ale sfinţilor şi întocmai cu apostolii împăraţi Constantin şi maica sa Elena, a Sfinţilor împăraţi Iustinian, Irina şi Teodora, a dreptcredincioşilor stăpânitori: Olga, Vladimir şi Nicolae cu familia sa; ale binecredincioşilor domnitori: Ştefan cel Mare, Neagóe Basarab, Constantin Brâncoveanu cu fii săi şi cu ale tuturor sfinţilor împăraţi, cneji şi domnitori; cu ale sfântului Ilie, a cărui pomenire o săvârşim; cu ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana şi cu ale tuturor sfinţilor; rugămu-Te, mult-Milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoşii, care ne rugăm Ţie şi ne miluieşte pe noi Luni 20 iulie 2015
Desi era devreme la ora la care se incep cele sapte laude la Closca, toata suflarea se pregateste de slujba...papadiile isi deschid  florile lor nefiresti ...
 Minuca si puiul Negrutei cresc impreuna ca intr-o familie ...

 mana Maicii Domnului, floare binecuvantat de insasi Maica Domnului ne bucura deja inimile...
 satul pare adormit, dar nu e asa...
 o femeie isi duce vacutele la pascut
-Sarut mana , Parinte!-striga spre Parintele care deja e prin curte
-Sa fii binecuvantata! Sa vii la biserica, la slujba-ii raspunde Parintele
-Vin , Parinte,vin!
  Eu trec printre curci si fac scandal plina de mandrie:
-Sac, curcane, ca n-ai margele rosii ca-le mele!
 De ce s- o infuria?
 Ce lumina frumoasa e dimineata!

 Pamantul e inca ud de la stropitoare si florile sunt vesele... 
 si deja deschise spre ochii nostrii
 Minunat arata gladiolele!


 Utrenie!
 predica
Astazi predica Parintelui a fost despre personalitatea extraordinara a prorocului Ilie...
Spre bucuria iubitorilor de cuvinte de folos postez din scrieriile Mitropolitului Augustin Kandiotis: ”ILIE VA REVENI… MAI ÎNTÂI ÎI VA PEDEPSI PE LIDERII RELIGIOȘI!”


”Ilie n-a murit precum noi, care mergem în pământ. Este unul dintre cei doi oameni din Vechiul Testament care nu a avut o moarte fizică. Pe când umbla pe lângă Iordan şi vorbea cu ucenicul său Elisei, un car de foc l-a luat şi l-a înălţat la cer şi acolo este. S-a arătat iarăşi, precum îl vom vedea la praznicul Schimbării la Faţă, alături de Hristos, vorbind cu el.

* * *

Am încheiat, fraţii mei, dar vreau să ştiţi că potrivit profeţiilor Scripturii şi tâlcuirii Părinţilor Bisericii, profetul Ilie va reveni pe pământ. Nu vă cutremuraţi? Eu sunt păcătos şi mă cutremur. Va reveni şi va găsi pământul de mii de ori mai rău decât era în epoca lui. Va vedea toate relele. Şi Ilie nu este ca noi; el ţine trăsnet şi sabie şi secure.Va reveni. Îi va mustra pe regi, pe plutocraţi şi întreaga lume. Mai întâi, îi va pedepsi pe liderii religioşi; pentru că nu v-am spus ce a făcut atunci pe Carmel. A făcut ceva înfricoşător. Imediat ce s-a demonstrat cine este adevăratul Dumnezeu, Ilie i-a înşfăcat de păr şi de bărbi pe preoţii ruşinii,„care mâncau la masa Izabelei” (III Regi 18, 19), i-a târât la râul Chişon şi acolo i-a junghiat pe toţi cu mâna lui Dumnezeu şi a înroşit râul. Ah, Hristoase şi Maica Domnului! Când va veni Ilie, nu va favoriza pe nimeni; nici de noi, preoţii, nici de voi, poporul.

Va coborî. Cum va coborî, nu mă întrebaţi. Este o mare temă. Va coborî sub diferite forme. Va reveni în foc şi fulgere şi tunete şi va cădea aspiratorul peste această societate murdară a desfrânării şi a divorţurilor, adulteră şi păcătoasă, care nici pe Dumnezeu, nici pe Maica Domnului, pe nimeni nu cinsteşte.

Dar până când va veni ziua aceea, să cădem, iubiţii mei, la picioarele Celui Răstignit, ca să arătăm o pocăinţă sinceră. Şi când Dumnezeu va vedea pocăinţă, atunci ne va milui, pentru mijlocirile profetului Ilie. Să-şi arate mila Sa cu noi cu toţi.” Surpriza acestei liturghii a fost prezenta impreuna cu noi la rugaciune  a domnului doctor Pavel Chirila.


 Am plecat spre casa mea  sigur mai obosita decat eram cand am venit, trecand pe langa cruci...
 iubind vara torida si merele ei ...

Pentru multi schitul Closca este acasa, mie mi-se pare ca seamana tot mai mult cu Medeleni, locul de vis al copilariei mele si  totdeauna plecand ma doare ca si cand e posibil niciodata sa nu mai revin. Trec pe alei privind merele din pom si mi-l amintesc pe Ionel Teodoreanu spunand
"Te-ntreb: ce-ai vrea să ţii în mâini? Un măr sau un soare? Îţi place să ţii merele în mână şi soarele să-l vezi pe cer. Altfel te temi de el"
Da ,mi-e tama de Luminatorul cel mare ,mere vreau , dar inca nu scutur pomul... nu-i inca timpul si apoi merele de la Closca raman in pom pana tarziu, la sfarsitul verii si atunci dispar pe furis in buzunare de copii...dar pana atunci inca mai este timp de coacere...