joi, 5 mai 2016

Saptamana Patimilor/VINEREA MARE - Schitul Closca 2016

Am dormit in sat, la tanti Gica, in camera buna in care ei vor sta, doar cand vor muri.
Si am petrecut o noapte de aplecare spre patimile Domnului si pe gasirea drumului meu de mantuire...
M-am trezit devreme si tot devreme, am mers la biserica...
Printre flori gingase...


 si fluturasi ramasi de la fetite...
 Pe geamul de langa firida unde stau, bujori dulci isi aplecau capetele...

Vinerea Mare - zi aliturghica... ceasurile imparatesti...


Vinerea Mare este zi aliturgica, adica nu se savarseste nici una dintre cele trei Sfinte Liturghii. Ceremonia principala din aceasta zi este scoaterea Sfantului Epitaf din altar si asezarea lui pe o masa in mijlocul bisericii. Prin scoaterea Sfantului Epitaf retraim coborarea de pe Cruce a lui Hristos si pregatirea Trupului Sau pentru inmormantare.

In Vinerea Mare se face pomenire de sfintele, mantuitoarele si infricosatoarele Patimi ale Mantuitorului.
1. Deci atunci Pilat a luat pe Iisus şi L-a biciuit.
2. Şi ostaşii, împletind cunună din spini, I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o mantie purpurie.
3. Şi veneau către El şi ziceau: Bucură-te, regele iudeilor! Şi-I dădeau palme.
4. Şi Pilat a ieşit iarăşi afară şi le-a zis: Iată vi-L aduc pe El afară, ca să ştiţi că nu găsesc în El nici o vină.
5. Deci a ieşit Iisus afară, purtând cununa de spini şi mantia purpurie. Şi le-a zis Pilat: Iată Omul!
6. Când L-au văzut deci arhiereii şi slujitorii au strigat, zicând: Răstigneşte-L! Răstigneşte-L! Zis-a lor Pilat: Luaţi-L voi şi răstigniţi-L, căci eu nu-I găsesc nici o vină.
7. Iudeii i-au răspuns: Noi avem lege şi după legea noastră El trebuie să moară, că S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu.
8. Deci, când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut.
9. Şi a intrat iarăşi în pretoriu şi I-a zis lui Iisus: De unde eşti Tu? Iar Iisus nu i-a dat nici un răspuns.
10. Deci Pilat i-a zis: Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii că am putere să Te eliberez şi putere am să Te răstignesc?
11. Iisus a răspuns: N-ai avea nici o putere asupra Mea, dacă nu ţi-ar fi fost dat ţie de sus. De aceea cel ce M-a predat ţie mai mare păcat are.
12. Pentru aceasta, Pilat căuta să-L elibereze; iar iudeii strigau zicând: Dacă Îl eliberezi pe Acesta, nu eşti prieten al Cezarului. Oricine se face pe sine împărat este împotriva Cezarului.
13. Deci Pilat, auzind cuvintele acestea, L-a dus afară pe Iisus şi a şezut pe scaunul de judecată, în locul numit pardosit cu pietre, iar evreieşte Gabbata.
14. Şi era Vinerea Paştilor, cam la al şaselea ceas, şi a zis Pilat iudeilor: Iată Împăratul vostru.
15. Deci au strigat aceia: Ia-L! Ia-L! Răstigneşte-L! Pilat le-a zis: Să răstignesc pe Împăratul vostru? Arhiereii au răspuns: Nu avem împărat decât pe Cezarul.
16. Atunci L-a predat lor ca să fie răstignit. Şi ei au luat pe Iisus şi L-au dus ca să fie răstignit.
17. Şi ducându-Şi crucea, a ieşit la locul ce se cheamă al Căpăţânii, care evreieşte se zice Golgota,
18. Unde L-au răstignit, şi împreună cu El pe alţi doi, de o parte şi de alta, iar în mijloc pe Iisus.
19. Iar Pilat a scris şi titlu şi l-a pus deasupra Crucii. Şi era scris: Iisus Nazarineanul, Împăratul iudeilor!
20. Deci mulţi dintre iudei au citit acest titlu, căci locul unde a fost răstignit Iisus era aproape de cetate. Şi era scris: evreieşte, latineşte şi greceşte.
21. Deci arhiereii iudeilor au zis lui Pilat: Nu scrie: Împăratul iudeilor, ci că Acela a zis: Eu sunt Împăratul iudeilor.
22. Pilat a răspuns: Ce am scris, am scris.
23. După ce au răstignit pe Iisus, ostaşii au luat hainele Lui şi le-au făcut patru părţi, fiecărui ostaş câte o parte, şi cămaşa. Dar cămaşa era fără cusătură, de sus ţesută în întregime.
24. Deci au zis unii către alţii: Să n-o sfâşiem, ci să aruncăm sorţii pentru ea, a cui să fie; ca să se împlinească Scriptura care zice: "Împărţit-au hainele Mele loruşi, şi pentru cămaşa Mea au aruncat sorţii". Aşadar ostaşii acestea au făcut.
25. Şi stăteau, lângă crucea lui Iisus, mama Lui şi sora mamei Lui, Maria lui Cleopa, şi Maria Magdalena.
26. Deci Iisus, văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul tău!
27. Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine.
28. După aceea, ştiind Iisus că toate s-au săvârşit acum, ca să se împlinească Scriptura, a zis: Mi-e sete.
29. Şi era acolo un vas plin cu oţet; iar cei care Îl loviseră, punând în vârful unei trestii de isop un burete înmuiat în oţet, l-au dus la gura Lui.
30. Deci după ce a luat oţetul, Iisus a zis: Săvârşitu-s-a. Şi plecându-Şi capul, Şi-a dat duhul.
31. Deci iudeii, fiindcă era vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce, căci era mare ziua sâmbetei aceleia, au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor şi să-i ridice.
32. Deci au venit ostaşii şi au zdrobit fluierele celui dintâi şi ale celuilalt, care era răstignit împreună cu el.
33. Dar venind la Iisus, dacă au văzut că deja murise, nu I-au zdrobit fluierele.
34. Ci unul din ostaşi cu suliţa a împuns coasta Lui şi îndată a ieşit sânge şi apă.
35. Şi cel ce a văzut a mărturisit şi mărturia lui e adevărată; şi acela ştie că spune adevărul, ca şi voi să credeţi.
36. Căci s-au făcut acestea, ca să se împlinească Scriptura: "Nu I se va zdrobi nici un os".
37. Şi iarăşi altă Scriptură zice: "Vor privi la Acela pe care L-au împuns".
38. După acestea Iosif din Arimateea, fiind ucenic al lui Iisus, dar într-ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe Pilat ca să ridice trupul lui Iisus. Şi Pilat i-a dat voie. Deci a venit şi a ridicat trupul Lui.
39. Şi a venit şi Nicodim, cel care venise la El mai înainte noaptea, aducând ca la o sută de litre de amestec de smirnă şi aloe.
40. Au luat deci trupul lui Iisus şi l-au înfăşurat în giulgiu cu miresme, precum este obiceiul de înmormântare la iudei.
41. Iar în locul unde a fost răstignit era o grădină, şi în grădină un mormânt nou, în care nu mai fusese nimeni îngropat.
42. Deci, din pricina vinerii iudeilor, acolo L-au pus pe Iisus, pentru că mormântul era aproape.

Evanghelia dupa Ioan cap 19 

Dupa slujba Ceasurilor Imparatesti a urmat Vecernia Mare ...si s-a scos in mjlocul bisericii Sfantul Epitaf
Sfantul Epitaf ramane spre inchinare in mijlocul Bisericii pana la sfarsitul slujbei Deniei Prohodului (Utrenia Sambetei celei Mari), oficiata in cursul serii. In cadrul acestei slujbe, preotii si credinciosii poarta in procesiune Sfantul Epitaf, in jurul bisericii, actualizand evenimentul inmormantarii Mantuitorului. Dupa incheierea procesiunii Sfantul Epitaf este este dus in Sfantul Altar, fiind asezat pe Sfanta Masa. Aici va ramane in toata perioada pascala pana in ajunul sarbatorii inaltarii Domnului cand este asezat la locul sau in biserica.

Sfantul Epitaf (gr. epi tafos = pe, deasupra, si substantivul mormant; ), numit si Sfantul Aer sau Plascenita (slv.), este un obiect bisericesc de cult de forma dreptunghiulara, confectionat din panza de in, matase sau catifea, pe care se afla imprimata sau pictata icoana inmormantarii lui Hristos.
Sfantul Epitaf
Dar mai inainte ,  Icoana lui Iisus Hristos a fost data jos de pe cruce...
Vecernia din Vinerea Mare (numită uneori şi Vecernia scoaterii cuielor) respectă structura obişnuită a Vecerniei mari, dar nu conţine catisma şi cuprinde o citire atât din Apostol cât şi din Evanghelie după citirile din Vechiul Testament. În timpul acestei slujbe, clerul scoate icoana trupului lui Hristos de pe cruce şi o aduce în mijlocul bisericii unde o înfăşoară într-o ţesătură albă. 
Crucea Domnului a fost luata 

si pusa lateral


si s-a scos epitaful ...

„Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luând preacurat Trupul Tău, cu giulgiu curat înfășurându-L și cu miresme, în mormânt nou îngropându-L, L-a pus”


Mironositelor femei, stând lânga mormânt, îngerul a grait: Miresmele mortilor sunt cuviincioase, iar Hristos puterjunii S-a arat strain.În Sfânta şi Marea Vineri se posteşte total, încât nici chiar Sfânta Liturghie nu se săvârşeşte. Iar motivaţia este aceasta: „Aşa am luat din sfintele porunci ale Sfinţilor Apostoli, să nu mâncăm in Vinerea Mare; că şi cuvântul Domnului către farisei zice: „Dacă se va lua mirele de la dânşii, atunci vor posti in acele zile» (Matei 9, 14-15; Marcu 2, 19-20; Luca 5, 34-35). Post desăvârşit, întrucât atunci când Hristos, Mirele Bisericii, Se jertfeşte pe Cruce, Biserica, Mireasa Sa, se pune şi ea in stare de jertfă sau dăruire de sine prin rugăciune smerită şi postire desăvârşită, pentru că ,,pătimind impreună cu El, impreună să ne şi preaslăvim” (cf. Romani 8, 17; 2 Corinteni 4, 11 ; Filipeni 3, 10- 11 ; Apocalipsa 1, 9).

Din slujbele din Sfânta şi Marea Vineri la care participăm învăţăm să ne deschidem sufletul pentru ca Hristos Domnul Cel Răstignit, cu prezenţa Sa nevăzută, dar reală, să ne dăruiască şi nouă putere duhovnicească de a birui răutatea cu bunătatea şi păcatul cu sfinţenia. Cei ce au postit, cei ce şi-au plâns păcatele, cei ce s-au spovedit, cei ce au făcut milostenie, cei ce au iertat pe alţii, au biruit încetul cu încetul ispitele lăcomiei, ale mândriei şi ale răutăţii. Iar cei ce, trecând prin necazuri şi prin încercări, nu-şi schimbă şi nu-şi împuţinează credinţa şi nici dragostea lor faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni, aceia pot birui ispitele suferinţei şi se unesc cu Hristos. Foarte adesea oamenii trec prin necazuri, prin suferinţe, iar dacă această trecere a lor prin suferinţă ii apropie mai mult de Dumnezeu prin rugăciune şi prin induhovnicirea vieţii lor, atunci au inceput să simtă puterea Crucii şi puterea Învierii in viaţa lor.

Să rugăm pe Hristos-Domnul să ne dăruiască puterea aceasta duhovnicească a iubirii îndelung-răbdătoare, a dragostei duhovniceşti curate nu numai când ne merge bine, ci şi când trecem prin încercări şi prin necazuri, pentru a simţi bucuria iubirii lui Hristos Cel Răstignit şi Inviat pentru noi, spre slava Preasfintei Treimi şi spre a noastră mântuire.


(Foame şi sete după Dumnezeu - PF Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române)


Si am petrecut putin timp de odihna si am revenit pentru Prohod

Prohodul...

“Toată făptura s-a schimbat de frică, văzându-Te pe Tine, Hristoase, pe Cruce răstignit. Soarele s-a intunecat şi temeliile pământului s-au cutremurat. Toate au pătimit împreună cu Tine, Cel ce ai zidit toate, Cel ce ai răbdat de voie pentru noi, Doamne, slavă Ţie".

Iubirea sfântă, mântuitoare şi milostivă a lui Hristos Domnul, Făcătorul lumii, înspăímântă şi minunează nu numai făptura văzută, ci şi puterile îngereşti cele nevăzute:

„Mai înainte de cinstita răstignire, ostaşii batjocorindu-Te, Doamne, oştile cele înţelegătoare (îngerii) s-au spăimântat. Că Te-ai încununat cu cunună de batjocură, Cel ce ai înfrumuseţat pământul cu flori şi cu haină de ocară Te~ai îmbrăcat, Cel ce imbraci cerul cu nori. Căci cu o rânduială ca aceasta s~a cunoscut milostivirea Ta, Hristos, şi marea milă, slavă Ţie”.


''În mormânt, Viaţă,

Pus ai fost, Hristoase, 
Şi s-au spăimântat oştirile îngereşti, 
Plecăciunea Ta cea multă preamărind"
Neamurile toate
Laudă-ngropării
Ţi-aduc, Hristoase al meu.


Un comentariu:

 1. Exista doua feluri de a citi: mecanic, repetand cuvintele, sau punand atentia pe intelesul lor mai mult decat pe forma. Ambele variante au avantajele si dezavantajele lor functie de scopul urmarit. Subiectul se poate dezvolta si e larg.

  In cazul Bibliei, aici NT, trebuie avut in vedere ca ceea ce avem sunt treduceri repetate din diverse limbi (elina si ebraica fiind in majoritatea cazurilor cele originale) si cu intelesurile initiale ale familiilor de cuvinte restranse la cate o singura interpretare, dupa alegerea traducatorilor si uneori chiar voit modificate, asa cum s-a considerat de-a lungul timpului. Mai mult, exprimarea arhaica a fost mereu "modernizata" pentru a putea fi mai usor inteleasa de cititori. Iata un ex:

  " Şi era acolo un vas plin cu oţet; iar cei care Îl loviseră, punând în vârful unei trestii de isop un burete înmuiat în oţet, l-au dus la gura Lui. "

  Isopul nu e "o trestie" ci o tufa = cimbrul! (http://www.clopotel.ro/enciclopedia/H_I_Isop-742.html)

  Mai mult, vasul cu otet, buretele inmuiat, etc, sunt traduse/trebuie citite in intelesul originar care e diferit de o traducere superficiala... Asa s-au petrecut lucrurile si totusi... in cu totul alt fel! Un indiciu pot sa dau celor care vor cauta: "nu burete muiat in otet" ci "burete murat in otet"...

  Similar, majoritatea referirilor la "limba ebraica" sunt de data recenta, pentru ca in Iudeea se vorbeau multe limbi, de la aramaica lui Iisus (si aceasta are mai multe dialecte!) pana la "ebraica" scribilor evrei care au consemnat si transmis prin prisma lor cele ce ne-au parvenit pana azi de la ei...

  Aici nu e vorba de "a te indoi de litera cartilor sfinte" ci de a le "citi" cu exactitate asa cum au fost initial scrise si in intelesul vorbelor de atunci! Diferenta e ca dintre a ne raporta la "fapte si adevaruri de convenienta" si "intamplari vii, reale, pe care sa le putem retrai si noi prin rememorarea lor"! Atentie: tocmai asta s-a cautat de mii de ani: transformarea "crestinismului lasat de Iisus" intr-un "cult irealizabil" sau "cult al mortilor" in care toate reperele Iisus, sfintii, moastele, icoanele, etc infatiseaza "morti", credinciosul fiind din "lumea asta" iar cei venerati "pe lumea cealalta"! De aici prapastia imposibilitatii "mantuirii prin Calea lui Iisus" care devine irealizabila "in lumea pamanteasca"! FALS! Iisus tocmai "aici pe pamant" a lasat Calea de urmat, pentru oameni pamanteni, nu pentru "spirite decedate"! Nu de morti e vorba si ramasitele lor, ci de VIATA acestora si a noastra, cum trebuie traita! Nu "minunile" sunt calea, ci ele sunt doar "indicii" ca esti sau nu pe aceasta...

  Vom mai vorbi despre astea... daca va fi sa fie.

  Sugerez celor care vor dori:

  Aveti in fata imaginea:
  http://fs72.trilulilu.ro/imgs/maxkyty/manastirea-prislop-3_4e72e84a0a7419.jpg?size=original

  1 Deschideti clipul 1, cu sunetul dat la jumatate
  https://www.youtube.com/watch?v=PwSHOI7DwWM

  2 Simultan, deschideti si clipul 2 cu sunetul normal
  https://www.youtube.com/watch?v=dttagg1IS_g

  Ascultati in liniste, nederanjati, patrundeti in atmosfera

  RăspundețiȘtergere