sâmbătă, 23 aprilie 2016

Slujba de calugarie la Schitul Closca/ 23 aprilie 2016

Castani infloriti...
 berze intoarse in cuiburi...viata care continua  dupa randuiala lui Dumnezeu...nimic fara voia Lui...

  Ne-am reintors astazi dupa amiaza la Closca si am regasit biserica frumoasa si gatita ca pentru sarbatoare, pentru ca o inviere aveam sa traim in orele care urmau


 pe masa, evanghelia, crucea si foarfeca...
 candelabrele aprinse

 in spatele axionitei o multime de lucruri asteptand acea Inviere de care spuneam...
 Si Sfantul Gheorghe ajutator
 bucuria Parintelui era mare...


 dar si noi ne bucuram sa fim partas la asa eveniment:tunderea in monahism a rasoforului Siluan  Venirea Inalt Preasfintitului Teodosie  la Schitul Closca

 pana si florile se bucurau...

"Momentul tunderii în monahism este unic. Slujba se desfăşoară doar la lumina lumânărilor, iar persoana candidată la călugărie, îmbrăcată într-o cămaşă albă, cu picioarele goale şi cu capul descoperit, este purtată spre Altar de naşul sau de naşa de călugărie, care o acoperă protector cu mantia. "


Braţele părinteşti sârguieşte a le deschide mie, că în desfrânări am cheltuit viaţa mea. Spre bogăţia cea necheltuită a îndurărilor Tale căutând acum, Mântuitorule, nu trece cu vederea inima mea cea sărăcită, pentru că Ţie, Doamne, cu umilinţă strig: greşit‑am, Părinte, la cer şi înaintea Ta


Braţele părinteşti sârguieşte a le deschide mie, că în desfrânări am cheltuit viaţa mea. Spre bogăţia cea necheltuită a îndurărilor Tale căutând acum, Mântuitorule, nu trece cu vederea inima mea cea sărăcită, pentru că Ţie, Doamne, cu umilinţă strig: greşit‑am, Părinte, la cer şi înaintea Ta


Braţele părinteşti sârguieşte a le deschide mie, că în desfrânări am cheltuit viaţa mea. Spre bogăţia cea necheltuită a îndurărilor Tale căutând acum, Mântuitorule, nu trece cu vederea inima mea cea sărăcită, pentru că Ţie, Doamne, cu umilinţă strig: greşit‑am, Părinte, la cer şi înaintea Ta


În faţa Altarului se întinde cu faţa în jos, sub aceeaşi mantie protectoare, depunând jurămintele, sub forma unui dialog.
Deschide‑ţi urechile frate, şi auzi glasul Domnului care zice: Veniţi către Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi cu păcatele, şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi vă învăţaţi de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi afla odihnă sufletelor voastre. Deci acum cu frică şi cu bucurie dă lui Dumnezeu răspunsul cel cuviincios la fiecare din întrebări. Încât cu adeverire să cunoşti că Însuţi Mântuitorul nostru, împreună cu întru tot lăudata Sa Maică şi cu sfinţii îngeri şi cu toţi sfinţii Lui, aici de faţă stau, auzind cuvintele cele ce de la tine vor ieşi; pentru ca atunci când va veni să judece viii şi morţii, să‑ţi răsplătească ţie nu după ceea ce vei făgădui şi mărturisi, ci după cum vei păzi cele ce vei făgădui. Deci acum, dacă te apropii întru adevăr către Dumnezeu, cu luare‑aminte răspunde‑ne nouă, la cele ce te întrebăm.

Întrebare: De ce ai venit, frate căzând la sfântul altar şi la această sfântă însoţire?

Răspuns: Dorind viaţa pustnicească, cinstite părinte.

Întrebare: Doreşti să te învredniceşti de îngerescul chip şi să fii rânduit în ceata monahilor?

Răspuns: Aşa, cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite părinte.

Cu adevărat bun şi fericit lucru ai ales numai de îl vei şi îndeplini. Pentru că lucrurile cele bune cu osteneală se câştigă şi cu durere se împlinesc.

Întrebare: De bunăvoie şi din cugetul tău te apropii către Domnul?

Răspuns: Aşa, cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite părinte.

Întrebare: Nu de vreo nevoie, ori silă?

Răspuns: Nu, cinstite părinte.

Întrebare: Vei petrece în mănăstire şi în pustnicie până la cea din urmă a ta suflare?

Răspuns: Aşa, cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite părinte.

Întrebare: Te vei păzi pe tine însuţi în feciorie, în întreaga înţelepciune şi în cucernicie?

Răspuns: Aşa, cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite părinte.

Întrebare: Vei păzi până la moarte ascultarea către mai‑marele tău şi către fraţii cei întru Hristos?

Răspuns: Aşa, cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite părinte.

Întrebare: Vei răbda toate supărările şi strâmtorările vieţii celei monahiceşti, pentru împărăţia cerurilor?

Răspuns: Aşa, cu ajutorul lui Dumnezeu, cinstite părinte.

Doamne, Dumnezeul nostru, nădejdea şi scăparea tuturor celor ce nădăjduiesc spre Tine; Cel ce ne‑ai arătat nouă multe feluri de căi de mântuire, prin întruparea Hristosului Tău, primeşte pe robul Tău, Siluan, care a lăsat poftele cele lumeşti şi pe sineşi s‑a adus Ţie, Stăpânului, jertfă vie bineprimită. Ridică de la dânsul toată pofta trupească şi gândurile cele nesocotite, ca, prin lepădarea părului celui nesimţitor, să lepede şi necuvântătoarele cugete şi fapte; şi să se învrednicească a lua asupra sa jugul Tău cel bun şi sarcina Ta cea uşoară şi să‑şi ia crucea sa şi să urmeze Ţie, Stăpânului. Păzeşte‑l pe dânsul întru sfinţenia Ta şi‑i dăruieşte lui gând bun spre paza sfintelor Tale porunci; împreună numărându‑l pe dânsul la vreme bine‑primită cu ceata aleşilor Tăi. Cu darul şi cu iubirea de oameni a Unuia‑Născut Fiul Tău, cu Care bine eşti cuvântat, împreună cu Preasfântul şi bunul şi de‑viaţă‑făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Iată, fiule, Mântuitorul Hristos în chip nevăzut stă aici de faţă. Vezi, că nimeni pe tine nu te sileşte a veni la acest chip. Vezi, că tu de bunăvoie voieşti logodirea marelui şi îngerescului chip.

Răspuns: Aşa, cinstite părinte, de bună voie.

Iată, din mâna Mântuitorului Hristos iei acest foarfece. Vezi, dar, Cui te făgăduieşti, de Cine te apropii şi de cine te lepezi.

Apoi Inalt Preasfintitul , ţinând foarfecele, zice:

Bine este cuvântat Dumnezeu, Care voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină, Cel ce este binecuvântat în vecii vecilor.


Cântăreţii: Amin.

Inalt Preasfintitul îl tunde cruciş, şi schimbându‑i aici numele, zice:

Fratele nostru Siluan  îşi tunde părul capului său, în numele Tatălui, amin; şi al Fiului, amin; şi al Sfântului Duh, amin. Să zicem pentru dânsul: Doamne miluieşte.

Şi se cântă de către fraţi: Doamne miluieşte 
Cămaşa
Îmbrăcat fiind cu cămaşa, ieromonahul apucă de mânecile cămăşii şi, binecuvântând, zice:

Fratele nostru Siluan se îmbracă cu haina veseliei, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Să zicem pentru dânsul: Doamne miluieşte.

La fiecare rostire, cel ce se îmbracă sărută mâna ieromonahului şi a stareţului (dacă este de faţă) şi haina ce se binecuvintează; iar fraţii cântă: Doamne miluieşte .

Crucea

Inalt Preasfintitul  ia crucea şi zice:

Fratele nostru Siluan ia semnul Sfintei Cruci a Domnului Hristos pe pieptul său, ca să se nevoiască cât îi va fi cu putinţă a‑L urma şi în tot ceasul a‑şi aduce aminte de patimile, de scuipările, de defăimările, de rănile, de loviturile peste obraz, de răstignirea şi de moartea Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care de bunăvoie le‑a răbdat pentru noi; în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Să zicem pentru dânsul: Doamne miluieşte.


Paramanul

Apoi ia Inalt preasfintitul paramanul în mână şi binecuvântându‑l, zice:

Fratele nostru Siluan primeşte paramanul spre logodirea marelui şi îngerescului chip; în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Să zicem pentru dânsul: Doamne miluieşte.

Dulama 

Luând  Inalt Preasfintiul  dulama şi, binecuvântând‑o, zice:

Să zicem pentru dânsul: Doamne miluieşte.
Brâul

Luând Inalt Preasfintitul brâul, pe care‑l binecuvântează, zice:

Fratele nostru Siluan îşi încinge mijlocul său cu puterea adevărului, spre omorârea trupului şi înnoirea duhului; în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Să zicem pentru dânsul: Doamne miluieşte.

Sandalele (papucii)

Binecuvântându‑i, Inalt Preasfintitul zice:

Fratele nostru Siluan, monahul se încalţă cu sandalele spre vestirea Evangheliei păcii; în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Să zicem pentru dânsul: Doamne miluieşte.
Rasa

Luând  rasa şi, binecuvântând‑o, zice:

Fratele nostru Siluan, monahul se îmbracă în haina mântuirii şi în platoşa dreptăţii spre a se feri de toată nedreptatea, de toate gândurile cele rele şi de cugetele voii sale, iar gândul morţii totdeauna să‑l aibă în mintea lui; în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Să zicem pentru dânsul: Doamne miluieşte.
Potcapul

Luând  potcapul şi, binecuvântându‑l, zice:

Fratele nostru Siluan monahul  se acoperă cu coiful, nădejdea mântuirii; în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Să zicem pentru dânsul: Doamne miluieşte.

Mantia

Luând  mantia şi, binecuvântând‑o, zice:

Fratele nostru  Siluan
 monahul ia mantia, logodirea marelui şi îngerescului chip, spre îmbrăcăminte de nestricăciune şi de curăţire; în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Să zicem pentru dânsul: Doamne miluieşte.


Camilafca

Luând camilafca şi, binecuvântând‑o, zice:

Fratele nostru Siluan  monahul a luat logodirea marelui şi îngerescului chip; în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Să zicem pentru dânsul: Doamne miluieşte.

Metaniile

Luând metaniile şi, binecuvântându‑le, zice:

Fratele nostru Siluan monahul primeşte sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, spre rugăciunea cea de tot ceasul către Mântuitorul Hristos. Că este dator în toată vremea a avea în minte, în inimă, în cuget şi în gura lui numele Domnului Iisus şi a zice: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte‑mă pe mine păcătosul. Să zicem pentru dânsul: Doamne miluieşte.

Crucea

Luând  Sfânta Cruce şi, dându‑i‑o în mână, zice:

A zis Domnul: De voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să‑şi ia crucea şi să‑Mi urmeze Mie.

Făclia

Apoi ia Inalt Preasfintitul  o lumânare aprinsă şi zice:

A zis Domnul: Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri.

Ierodiaconul: Domnului să ne rugăm. Cântăreţii: Doamne miluieşte.

Ieromonahul citeşte această

  Doamne, Dumnezeul nostru, du înăuntru pe robul Tău Siluan, monahul în curtea Ta cea duhovnicească, şi‑l numără pe dânsul împreună cu turma Ta cea cuvântătoare. Curăţeşte‑i cugetul lui de poftele trupeşti şi de amăgirea deşartă a vieţii acesteia; şi‑i dă lui neîncetat să‑şi aducă aminte de bunătăţile cele gătite celor ce Te iubesc pe Tine şi care pentru împărăţia Ta s‑au răstignit pe sineşi în această viaţă. Că Tu eşti Păstorul şi cercetătorul sufletelor noastre şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

 si l-a dus in strana...
Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel :

(VI, 10‑17)

Fraţilor, întăriţi‑vă în Domnul şi întru puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi‑vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduhuri. Pentru aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea şi, toate biruindu‑le, să rămâneţi în picioare. Staţi deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându‑vă cu platoşa dreptăţii. Şi încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii. În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu.

EVANGHELIA

Din Sfânta Evanghelie de la Matei:

(X, 37‑38; XI, 28‑30)

 Zis‑a Domnul: Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Şi cel ce nu‑şi ia crucea şi nu‑Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine. Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi‑vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihna sufletelor voastre. Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară.
Încă ne rugăm pentru fratele nostru Siluan monahul pentru acoperirea şi ajutorul lui de la Dumnezeu.


Încă ne rugăm ca neprihănit, neosândit şi neîmpiedicat să împlinească el desăvârşirea chipului monahicesc.

Încă ne rugăm ca să petreacă el în toată cucernicia, în dreapta credinţă şi curăţenie.

Încă ne rugăm ca să se lepede el de omul cel vechi şi ca să se îmbrace în omul cel nou, cel zidit după chipul lui Dumnezeu.

Încă ne rugăm pentru lăsarea şi iertarea păcatelor lui săvârşite până acum.

Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri şi fac bine în sfânt lăcaşul acesta, pentru cei ce se ostenesc şi cântă şi pentru poporul ce stă înainte şi aşteaptă de la Tine mare şi bogată milă.
Iată, frate, că prin darul lui Dumnezeu te‑ai învrednicit a te îmbrăca în sfântul şi îngerescul chip, prin lepădarea cea desăvârşită a lumii şi a tuturor poftelor ei. Şi ai venit a sluji Domnului nostru Iisus Hristos, prin făgăduinţele ce ai dat înaintea sfântului Jertfelnic şi înaintea sfinţilor Lui îngeri şi a tuturor sfinţilor. Pentru aceasta, frate, se cuvine ţie de‑a pururea să ai înaintea ta ziua şi noaptea făgăduinţele acestea; căci nepăzindu‑le (care să nu fie) curate şi neprihănite, întrebat vei fi în ziua înfricoşătoarei judecăţi a Mântuitorului Hristos. Ştiind şi aceasta, de cine te‑ai lepădat şi de Cine te‑ai lipit; căci te‑ai lepădat de întuneric şi te‑ai lipit de lumină; deci, dar, ca fiul luminii să umbli slujind lui Dumnezeu credincios în toată curăţia şi adevărul; slujind şi părinţilor ca însuşi Mântuitorului Hristos, iar nu ca oamenilor, ca să fii tuturor ca o făclie aprinsă, după cuvântul Domnului: «Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre cele bune şi să preaslăvească pe Tatăl vostru Care este în ceruri». Fii următor în faptele cele bune Domnului nostru Iisus Hristos şi tuturor sfinţilor Lui, petrecând în adevărată ascultare şi în cea desăvârşită tăiere a voii tale, până la moartea ta, după cum te‑ai făgăduit, slujind lui Dumnezeu ziua şi noaptea cu toată răbdarea, umilinţa şi blândeţea. Ca şi pentru tine să se plinească făgăduinţa cea adevărată a Domnului nostru Iisus Hristos, Care însuşi a făgăduit‑o întru Sfânta Sa Evanghelie, zicând: «Unde sunt Eu, acolo şi sluga Mea va fi». Pe care făgăduinţă, părinte, să te învrednicească Preamilostivul Dumnezeu a o câştiga întru Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine slava, împreună şi Tatălui şi Sfântului Duh în veci. Amin. ...cei prezenti  au sărutat  Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce şi, întrebându‑l cum îi este numele, el le-a  spus  numele şi fraţii  i-au  zis:
- Să te miluieşti în Domnul, frate, rugându‑te şi pentru mine.

"Omenirea se arată interesată cu precădere de bunurile materiale, pe când călugărul hotărăște să păstreze sărăcia de bunăvoie. Dacă fiecare ins tinde să-şi afirme cu superioritate individualitatea, voind să-și domine semenii, ba chiar să supună și stihiile, monahul făgăduieşte ascultarea necondiționată și smerita cugetare. În timp ce contemporaneitatea promovează cu o consecvență diabolică sexualismul, dezordinea sentimentală, prezentându-le ca stări firești omului, călugărul, dorind să devină înger în trup, renunță la aceste aspecte ale vieții și, depunând votul fecioriei, alege curăția și ordinea în toate. Într-o realitate însingurată și izolată, supusă ideologiilor umaniste, pricepute să plăsmuiască „iaduri” pământene, monahul își croiește o altă cale, ţintind către o destinație care nu însingurează și enclavizează, Cerul"ARHIMANDRIT MIHAIL DANILIUC


 L-am condus pe Inalt  Preasfintitul  cu bucurie ca am trait acest moment al nasterii din nou a unui chip ingeresc,

 monahul Siluan
 si dupa ce, conform tipicului l-am rugat sa ma pomenesca , m-am asezat la locul meu din biserica acesta... am inchinat-o pe Daria la Maica Domnului ...
 si am plecat spre casa mai bogati decat am plecat la drum, avand garantia ca am mai castigat un rugator pentru noi.
Astazi, la Schitul Closca, la ora vecerniei, Dumnezeu a primind acesta declaratie perfecta de dragoste,a monahului Siluan, care astazi a demonstrat cu emotii si lacrimi ca mai mult decat pe mama sau tata, pe frate sau sora, Il iubeste pe Dumnezeu si  crucea care i L-a daruit.
Si ma gandesc la el , la tineretea lui, la intelepciunea lui, la cat de clar a stiut care este drumul mantuirii lui  si cat de temerar si l-a urmat. si-l urmeaza, la mii de kilometri de locul nasterii lui.
Si ii doresc cu lacrimi sa se odihneasca in acesta nebunie dupa Hristos, inmultindu-si blandetea si smerenia...


Un comentariu:

  1. "Ajuta-mi, Doamne sa te cunosc, sa te iubesc dar si sa te marturisesc !"
    Ce inseamna "sa te cunosc ... si sa te marturisesc"?

    RăspundețiȘtergere