sâmbătă, 20 februarie 2016

Schitul Closca -Priveghere de toata noaptea 19/20 februarie 2016

Sunt  mai mult de doua luni de la ultima priveghere la care am fost la Closca. Si recunosc ca mi-era dor de toaca si de rugaciunea in comuniune...mi-era dor de intalnirea cu Maica Domnului  Eleovritissa si cu sfintii!
Si mare mi-a fost bucuria cand am citit pe www. schitulclosca.ro:Vineri seara, 19 februarie, începând cu orele 22.00, se va săvârşi în Schitul Sfântul Gheorghe – Cloşca o priveghere de toată noaptea, după tipicul Sfântului Munte, închinată sfinților ierarhi tămăduitori de boli sufletești și trupești și făcători de minuni, care s-au nevoit și au strălucit prin sfințenie în secolul 20, anume – Luca al Crimeei, Nectarie al Eghinei și Ioan (Maximovici) de Shanghai și San Francisco.


Privegherea va debuta cu Vecernia Mare și binecuvântarea pâinilor şi va continua fără întrerupere cu Utrenia, Ceasurile şi Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, culminând cu oficierea Tainei Sfântului Maslu, în zorii zilei de sâmbătă, în jurul orelor 6. Pe toată durata privegherii, dar mai ales în timpul Sfintei Liturghii și a Sfântului Maslu, vom înălța rugăciuni stăruitoare pentru vindecarea tuturor celor ce pătimesc de diferite boli sufletești și trupești.

La sfârşitul privegherii se vor expune spre venerare cele mai scumpe odoare ale schitului: moaştele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă şi ale Preacuviosului Părinte Ioachim Vatopedinul.
Am dat slava lui Dumnezeu ca privegherea era vineri spre sambata, cea mai potrivita zi pentru mine si mi-am urmat drumul...
Cand am ajuns impreuna cu prietenii mei biserica era plina, in mijloc erau puse icoanele sfintilor Nectarie, Luca al Crimeei si Ioan Miximovici..."Pe steaua cea noua stralucitoare a Ortodoxiei, pe al Bisericii nou zid de aparare, cu bucurie în inimi sa îl laudam. Izvoraste tamaduiri si har bogat. Pentru aceea îi strigam: bucura-te, Parinte Nectarie!"

„Nou sfânt al Mângâietorului te-a arătat pe tine, Luca, harul, în vremuri de necazuri şi prigoană, că bolile ca un doctor le-ai tămăduit şi sufletele ca un păstor le-ai călăuzit, Părinte cinstite, pildă a călugărilor şi a mirenilor, roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.”

Sfantul Ioan Maximovici este considerat de către creștinii ortodocși de pretutindeni, ca fiind unul dintre cei mai mari sfinţi al secolului XX. Manifestând diferite forme de sfințenie, el a fost în același timp un mare teolog inspirat de Dumnezeu și „nebun întru Hristos”, un zelos ierarh misionar și un aparator al săracilor, un ascet desăvârșit și un părinte iubitor pentru orfani.


"Alesule făcător de minuni şi slujitorule credincios al lui Hristos, care lumii întregi reverşi mirul cel de mult preţ al inspiraţiei duhovniceşti şi mulţimea minunilor tale. Noi cu dragoste te lăudăm şi-ţi cântăm ţie acestea: Bucură-te, sfinte ierarhe Ioane, făcătorule de minuni al vremurilor din urmă!"


La ora 22 toaca a vestit inceperea privegherii


 pregatirile de litie


Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă şi cu îndurări, înalţă fruntea creştinilor ortodocşi şi trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de 


viaţă făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereştilor netrupeşti Puteri; cu rugăciunile cinstitului, măritului proroc, înaintemergă-torului şi botezătorului Ioan; cu ale sfinţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor apostoli Petru şi Pavel, Andrei, Iacov şi Ioan Teologul, şi ale tuturor sfinţilor apostoli; ale sfintei şi întocmai cu apostolii Maria Magdalena şi a tuturor sfintelor femei mironosiţe; cu ale sfinţilor sfinţiţi mucenici: Ignatie, Irineu, Ciprian şi Haralambie; a celor între sfinţi părinţilor noştri şi mari dascălilumii şi ierarhi: Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur;cu ale sfinţilor Atanasie, Chiril şi Ioan cel Milostiv, patriarhiiAlexandriei; cu ale celor între sfinţi părinţilor noştri: Nicolae al Mira-Likiei, Spiridon al Trimitundei şi Nectarie de Éghina – făcătorii deminuni; Fotie şi Nifon ai Constantinopolului, Grigorie Palamá, Marcu al Efésului, Varlaam şi Dosoftei ai Moldovei, Caliníc de la Cernica,Antim Ivireanul şi Grigorie Dascălul, mitropoliţi ai Ţării Româneşti şiale tuturor sfinţilor ierarhi;cu ale sfântului întâiului mucenic şi diacon Ştefan şi ale sfinţilor,mari mucenici: Gheorghe purtătorul-de-biruinţă, Dimitrieizvorâtorul-de-mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Mina şi Ioan cel Nou, ale doctori fără de arginţi şi cu ale tuturor sfinţilor bunilor biruitori mucenici; cu ale sfintelor Muceniţe Tecla, Anastasia, Varvara,Ecaterina, Tatiana, Marina, Filofteia şi a tuturor sfintelor muceniţe;cu ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor părinţilornoştri: Antonie cel Mare, Pahomie, Macarie, Teodosie, Eftimie, Ioan Casian şi Sava cel Sfinţit – începătorii vieţii de obşte, cu alepreacuvioşilor Efrem şi Isaac din Siria, Maxim Mărturisitorul, IoanDamaschin, Teodor Studitul şi Simeon Noul Teolog; Antonie şiTeodosie de la Kiev, Serghie de la Radonej, Serafim de la Sarov,Nicodim de la Tismana, Paisie de la Neamţ şi Ioan Hozevitul; cu alecuvioşilor părinţi atoniţi: Atanasie, Nicódim şi Siluan; cu ale sfintelorMaria Egipteanca, Parascheva, Teodora de la Sihla şi a tuturorsfintelor cuvioaselor maici;cu ale sfinţilor şi întocmai cu apostolii împăraţi Constantin şimaica sa Elena, a Sfinţilor împăraţi Iustinian, Irina şi Teodora, adreptcredincioşilor stăpânitori: Olga, Vladimir şi Nicolae cu familiasa; ale binecredincioşilor domnitori: Ştefan cel Mare, Neagóe Basarab,Constantin Brâncoveanu cu fii săi şi cu ale tuturor sfinţilor împăraţi,cneji şi domnitori;cu ale sfântului Marcu Evghenicul, a cărui pomenire o săvârşim; cu ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana şi cu ale tuturor sfinţilor; rugămu-Te, mult-Milostive Doamne, auzi-ne pe noipăcătoşii, care ne rugăm Ţie şi ne miluieşte pe noi. A fost o noapte lunga , cu multe cantari...cu multa rugaciuneAici, stiu sigur, cantam psalmul 135...

1. Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui.
2. Lăudaţi pe Dumnezeul dumnezeilor, că în veac este mila Lui.
3. Lăudaţi pe Domnul domnilor, că în veac este mila Lui.
4. Singurul Care face minuni mari, că în veac este mila Lui.
5. Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui.
6. Cel ce a întărit pământul pe ape, că în veac este mila Lui.
7. Cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui.
8. Soarele, spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui.
9. Luna şi stelele spre stăpânirea nopţii, că în veac este mila Lui.
10. Cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi-născuţi ai lor, că în veac este mila Lui.
11. Şi a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui.
12. Cu mână tare şi cu braţ înalt, că în veac este mila Lui.
13. Cel ce a despărţit Marea Roşie în două; că în veac este mila Lui.
14. Şi a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui.
15. Şi a răsturnat pe Faraon şi oştirea lui în Marea Roşie, că în veac este mila Lui.
16. Cel ce a trecut pe poporul Lui prin pustiu, că în veac este mila Lui.
17. Cel ce a bătut împăraţi mari, că în veac este mila Lui.
18. Cel ce a omorât împăraţi tari, că în veac este mila Lui.
19. Pe Sihon împăratul Amoreilor, că în veac este mila Lui.
20. Şi pe Og împăratul Vasanului, că în veac este mila Lui.
21. Şi le-a dat pământul lor moştenire, că în veac este mila Lui.
22. Moştenire lui Israel, robul Lui, că în veac este mila Lui.
23. Că în smerenia noastră şi-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui.
24. Şi ne-a izbăvit pe noi de vrăjmaşii noştri, că în veac este mila Lui.
25. Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui.
26. Lăudaţi pe Dumnezeul cerului, că în veac este mila Lui.


evanghelia utreniei


 Evanghelia dupa Ioan Capitolul 10

9. Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla.
10. Furul nu vine decât ca să fure şi să junghie şi să piardă. Eu am venit ca viaţă să aibă şi din belşug să aibă.
11. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale.
12. Iar cel plătit şi cel care nu este păstor, şi ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le risipeşte.
13. Dar cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu are grijă de oi.
14. Eu sunt păstorul cel bun şi cunosc pe ale Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine.
15. Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmi pun pentru oi.
16. Am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc, şi vor auzi glasul Meu şi va fi o turmă şi un păstor. abia la ora 5 a inceput sfanta liturghie...

Apostolul zilei /II Timotei2, 11-19

Fiule Timotei, vrednic de crezare este cuvântul: căci dacă am murit împreună cu Hristos, vom şi învia împreună cu El. Dacă rămânem întru El, vom şi împărăţi împreună cu El; de-L vom tăgădui, şi El ne va tăgădui pe noi. Dacă nu-I suntem credincioşi, El rămâne credincios, căci nu poate să Se tăgăduiască pe Sine însuşi. Aminteşte-le acestea şi îndeamnă stăruitor înaintea lui Dumnezeu să nu se certe pe cuvinte, ceea ce la nimic nu foloseşte, decât la pierzarea ascultătorilor. Sileşte-te să te arăţi încercat înaintea lui Dumnezeu, lucrător cu faţă curată, drept învăţând cuvântul adevărului. Iar de deşartele vorbiri lumeşti fereşte-te, căci ele vor spori nelegiuirea tot mai mult. Cuvântul lor va roade ca o cangrenă. Dintre ei sunt Imeneu şi Filet, care au rătăcit de la adevăr, zicând că învierea s-a şi petrecut, şi răstoarnă credinţa unora, dar temelia cea tare a lui Dumnezeu stă neclintită, având pecetea aceasta: Cunoscut-a Domnul pe cei ce sunt ai Săi; şi să se depărteze de la nedreptate oricine cheamă numele Domnului.
Slujba la prinoase...

miruitul...
stropitul cu aghiasma
stropitul cu isop...


A fost o noapte lunga... de la ora 22 pana la 7 si 15 minute cat era cand  am plecat spre casa...
Pentru mine a fost o noapte de intalnire tainica... nu pot sa va spun multe... Am multi bolnavi in viata mea si nici eu nu ma simt tocmai bine, dar nu pentru sanatatea mea m-am rugat pentru ca stiu, Dumnezeu mi-a aratat, ca tot ceea ce imi da personal  sunt mici incercari, si asta pentru ca stie neputinta mea de a indura, stie cat de slaba sunt ca fire omeneasca... dar sunt langa mine bolanavi si simt durerea lor pana in adancul fiintei mele slabe...
Si m-am rugat pentru ei... si iar in intunericul strapuns de lumina lumanarilor, cei dragi mie s-au insirat  ca pe pomelnicul ce-l duc la altar,dupa un obicei vechi...unul dupa altul , nu atat in ordinea iubirii mele cat in ordinea plecarii lor... si l-am imbratisat pe Grig... pe mama mea draga, pe tatal meu, pe nasii nostrii...pe Ina, prietena mea si... m-am odihnit cu lacrimi langa umarul prietenului meu, Tudor, spunandu-le ca primavara mea fara ei e primavara fara lalele... ca au inflorit ghioceii si  vor inflori brandusele in pamantul reavan al padurilor... dar eu ...eu doar le privesc toate acestea , fara sa fiu parte a primaverii, fara sa-mi apartina ,  dar le doresc ca ei sa traisca acolo acel Rai dupa care tanjesc, dupa care sufar, dupa care plang...Si daca asta este, daca ei sunt mantuiti , mie chiar imi este bine... dar nu stiu si nici n-o sa stiu pana voi fi Dincolo... 
Dar am incredintarea ca sfintii acesti, mari ierahi: Sfantul Nectarie, Sfantul Luca, Sfantul Ioan, acesta treime de sfinti ai secolului XX vor mijloci pentru bolnavii lumii, pentru care m-am rugat dupa cuvantul Parintelui Leontie, cuvant care repeta ceea ce stiam de la mama" Vindeca, Doamne,cu mijlocirile sfintilor Tai, pe toti cei aflati in suferinte, toti bolnavii lumii, si vindeca-i si pe cei pe care eu ii stiu si-i port in inima mea..."
Si asta ma face sa zambesc, desi sunt obosita , nedormita de mult...ma ajuta sa scriu, sa va bucur si sa va imbratisez, dragilor dragi si sa va spun ca... mi-as fi dorit sa-mi fiti alaturi cu totii, in bisericuta noastra atat de frumos impodobita si atat de fierbinte in rugaciuni...
Dar...nadajduim ca mai este timp de privegheri,si dupa cuvantul sorei M" Mai sunt zile! " si eu mai adaug" Mai sunt nopti!"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu